Actueel

Samenstelling

Contact

 

 

 

   
Adviezen toon website in zwart-wit  [lettergrootte: 1-2-3]

In 2015 zijn de volgende adviezen verschenen:

 1. Aandachtspunten nieuwe adviesraad
  (6 juli 2015)

 2. Advies zorgvrijwilliger
  (12 mei 2015)

 3. Opzet Adviesraden
  (30 maart 2015)

In 2014 zijn de volgende adviezen verschenen:

 1. Gevraagd advies Wmo verordening
  (25 augustus 2014)

 2. Ongevraagd advies situsatie vuchtgarage
  (30 juni 2014)

 3. Advies toegankelijkheid stembureaus
  (9 mei 2014)

 4. Advies gCab en fijnmazig vervoer
  (25 maart 2014)

 5. Ongevraagd advies Sociaal loket
  (20 januari 2014)

 6. Evaluatie Wmo-beleid en visienota
  (13 januari 2014)

In 2013 zijn de volgende adviezen verschenen:

 1. Advies evaluatie Woonservicewijken
  (5 december 2013)
  > De reactie van het DB op dit advies

 2. Ongevraagd advies Sociaal Loket
  (21 oktober 2013)
  > De reactie van het DB op dit advies

 3. Brief toegankelijkheid
  (13 oktober 2013)

 4. Advies Wmo adviesraad Zuidoost op plan van aanpak pilot wijkzorg Gaasperdam en Driemond
  (september 2013)

 5. Ongevraagd advies schuldhulpverlening
  (september 2013)
  > De reactie van het DB op dit advies

 6. Gevraagd advies Voortgang kenniscentrum ouderenzorg
  (9 juli 2013)
  > De reactie van het DB op dit advies

 7. Advies uitvoering participatie
  (april 2013)

 8. Brief evaluatie winterweer
  (17 maart 2013)

 9. Advies WMO uitvoeringsplan
  (21 januari 2013)

In 2012 zijn de volgende adviezen verschenen:

 1. Advies kenniscentrum ouderenzorg
  (23 november 2012)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 2. Ongevraagd advies over gebiedsprogramma's
  (15 oktober 2012)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 3. Advies over het Plan van Aanpak Woonservicewijk noordelijk Zuidoost
  (15 oktober 2012)

 4. Advies over Loket Zorg en Samenleving
  (15 oktober 2012)

 5. Ongevraagd advies aan dorpsraad Driemond inzake OV
  (11 juni 2012)

 6. Ongevraagd advies inzake OV en Wmo
  (10 februari 2012)

 7. Gevraagd advies over Zorg
  (10 februari 2012)
  > De reactie van het DB op dit advies

In 2011 zijn de volgende adviezen verschenen:

 1. Ongevraagd advies toegankelijkheidseisen
  (27 december 2011)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 2. Gevraagd advies "naar een samenredzaam Zuidoost in 2014"
  (19 september 2011)

 3. Ongevraagd advies inzake Bijlmer Hoogbouw
  (27 juni 2011)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 4. Gevraagd advies betreffende opvang bezuinigingen AWBZ
  (21 maart 2011)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

In 2010 zijn de volgende adviezen verschenen:

 1. Ongevraagd Advies betreffende Toekomst Bibliotheken in Zuidoost
  (22 november 2010)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 2. Ongevraagd Advies betreffende Wijkaanpak & Civil Society
  (15 juli 2010)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 3. Advies betreffende Woonservicewijken Kplus
  (15 juli 2010)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 4. Ongevraagd Advies toegankelijkheid inzake stemmen
  (29 maart 2010)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 5. Ongevraagd Advies inzake sneeuwoverlast/gladheid
  (15 februari 2010)
  > Het antwoord van het DB op dit advies


In 2009 zijn de volgende adviezen verschenen:

 1. Advies subsidietender opbouwwerk Zuidoost
  (5 oktober 2009)

 2. Ongevraagd advies fijnmazig vervoer
  (6 juli 2009)

 3. Ongevraagd advies inzake structuurvisie Zuidoost
  (28 mei 2009)

 4. Advies inzake plan van aanpak mantelzorg
  (18 mei 2009)

 5. Advies inzake toekomst woonservicewijken
  (5 mei 2009)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 6. Advies inzake bijstelling Wmo-Adviesraad
  (26 april 2009)
  > Het antwoord van het DB op dit advies


In 2008 heeft de Wmo-Adviesraad zes adviezen aan het DB van de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost uitgebracht, waarvan 5 gevraagd en 1 ongevraagd.

 1. Advies inzake maatschappelijke steunsystemen
  (15 december 2008)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 2. Advies inzake Wmo-communicatieplan Amsterdam Zuidoost
  (3 november 2008)

 3. Advies inzake pilot woonservicewijk Holendrecht
  (3 november 2008)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 4. Ongevraagd Advies inzake participatie aan de basis
  (3 november 2008)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 5. Advies inzake flankerend beleid 2009
  (25 juli 2008)
  > Het antwoord van het DB op dit advies

 6. Advies inzake Integraal WMO Programma Amsterdam ZO
  (7 maart 2008)
  > Het antwoord van het DB op dit advies


In de adviezen tot nog toe komen steeds een paar principes terug:

 • Het belang van vraaggestuurdheid in plaats van aanbodgerichtheid. Dit vraagt een enorm 'omdenken', zowel van de kant van de aanbieders, de ambtemaren als vanuit de gebruikers.

 • De noodzaak van versneld en versterkt inzetten van communicatie, en daarbij 'de wijk in'!

 • Advies tot pilot-benadering, in deze periode van leren omschakelen van verzorgingssamenleving naar participatieve samenleving; veel aandacht voor evaluatie.

 • Aandacht voor 'de sterke schouders' met hun goede zin voor zorg voor elkaar en de leefomgeving: koester de sociale cohesie die er in Zuidoost is en zet in op versterking; dit alles tbv civil society: voorkom afbreuk van sociale cohesie.

 • De oproep tot meer leidend dan volgend naar centrale stad; de trage voortgang van de centrale stad is niet bevorderend voor 'imago' van Wmo en alles wat daar mee te maken heeft.